skip to content »

litmuseyon.ru

Pagdating ng mga amerikano labanan sa manila bay

Sa apat na raang Espanyol na lulan nito, dalawaang daan ang sugatan kasama na si Montojo.Tanging dalawang tao lang na may sandata para lumaban pa ang natira.

Dahil dito, hating gabi pa lang ng ika-tatlumpu ng Abril, sinugod na ng mga Amerikano ang mga Espanyol sa Manila Bay sakay ng USS Olympia.Hanggang sa nakatanggap ng utos ang USS Olympia na simulan ng sirain ang plotilya ng mga Espayol.Handa naman ang hukbo ng Espanyol para sa ganitong pag-atake pero sadyang wala lang silang mga gamit para depensahan ang kanilang grupo.Wala silang maayos na istratehiya para manalo at kulang pa sila sa tao.Tanging dalawang sasakyang pandagat lang ang dumating na suporta mula sa gobyerno ng Espanya.Isa pa, ayaw niya raw mapasabog ang lupain ng Maynila kaya sa baybayin niya dinala ang giyera.

Sakaling maipit din ang kaniyang hukbo, mabilis silang makakalangoy para makatakas at iligtas ang sarili.

Nagsimula silang magpaputok sa kinaroroonan ng sasakyang pandagat ng mga Espanyol.

Pinilit ding makaganti ng pagsabog ng mga Espanyol pero hindi ito umaabot sa kinaroroonan ng sandatahang Amerikano.

Ang digmaan naman sa pagitan ng dalawa sa Pilipinas ay plinano noong 1896.

Ito ay hindi upang kamkamin ang kolonya ng mga Espanyol.

Ang barkong Castilla, nagpagewang gewang sa baybayin dahil sa ilang nasirang bahagi.